70 thuật ngữ cần biết khi làm SEO - phần 1

Khi làm SEO, bước đầu tiên cần tìm hiểu đó chính là các thuật ngữ SEO. Các kiến thức nền, các khái niệm cơ bản này là vô cùng cần thiết trong quá trình tiến hành công việc SEO của bạn. 70 thuật ngữ, bằng sự nghiên cứu khoa học và chuyên sâu, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z sẽ được chia ra làm 7 phần. Expro xin đưa đến bạn phần 1 của loạt bài này với 10 thuật ngữ đầu tiên ngay dưới đây.

Leave a Comment