SEO là gì? SEO mũ đen là gì? SEO mũ trắng là gì?

SEO, cụm từ viết tắt của Search Egine Optimization, có nghĩa cụ thể là Tối ưu hóa công cụ/bộ máy tìm kiếm.
SEO mũ đen là gì?
Đối lập ngay từ cái tên, một cái là trắng và một cái là đen, về ý nghĩa SEO mũ đen hay SEO Black Hat mang nghĩa thiếu tích cực hơn

Leave a Comment