5 thuật toán ứng dụng nhiều nhất trong quá trình SEO phần 1

5 thuật toán ứng dụng nhiều nhất trong quá trình SEO phần 1

Các thuật toán SEO được sử dụng nhiều nhất Hầu hết các thuật toán được sử dụng nhiều nhất trong quá trình SEO đều thuộc Google – một ông lớn trong việc tìm kiếm thông tin trên mạng internet.  Các thuật toán Google này được thường xuyên cập nhật và thay đổi. Bởi thế là người làm SEO, bạn không thể không biết đến những quy tắc được đề ra…

Read More