Từ khóa ngách là gì, từ khóa phụ là gì, từ khóa đối sánh rộng là gì?

Từ khóa ngách là gì, từ khóa phụ là gì, từ khóa đối sánh rộng là gì?

Từ khóa ngách là gì, từ khóa phụ là gì, từ khóa đối sánh rộng là gì? Từ khóa ngách, từ khóa phụ và từ khóa đối sánh rộng là những khái niệm không thể bỏ qua và rất cần thiết trong thực tiễn làm SEO. Bạn đã biết về những từ này chưa? Từ khóa ngách là gì? Trước khi đưa ra được khái niệm về từ khóa ngách…

Read More
Cách chọn từ khóa trong SEO

Cách chọn từ khóa trong SEO

Chọn từ khóa trong SEO Từ khóa trong SEO chính là yếu tố quan trọng và cần thiết nhất. Làm sao để nghiên cứu, phân tích và lựa chọn được từ khóa phù hợp? Làm sao SEO từ khóa một cách hiệu quả? Câu trả lời nằm hoàn toàn ở trong bài viết này đấy! Từ khóa là gì? Đó là một từ, một cụm từ, khái quát về một…

Read More